Besøg Frederiksberg kommune
Ret & pligt som dagpengemodtager
 
Når du skal have dagpenge, er der nogle betingelser, du skal opfylde, og nogle regler, du skal følge. 

De centrale omdrejningspunkter er: 
 
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet (dvs. du skal kunne tage et job med én dags varsel ) 
 • Du skal være aktivt jobsøgende (dvs. du skal søge alle de typer job, du kan klare )
 • Du skal deltage i den lovpligtige aktivering, hvilket i Frederiksberg Kommune vil sige et forløb med virksomhedspraktik eller løntilskud.
I forbindelse med de centrale punkter er der en række ting, du skal huske for at kunne få hjælp. Vi lister dem her:

DU SKAL:
 
 • melde dig ledig på jobnet.dk, hvis du ønsker at modtage dagpenge.
 • have et aktivt og opdateret CV på jobnet.dk,
 • anvende værktøjet Joblog på jobnet.dk, der hjælper til at holde hånd i hanke med din jobsøgning
 • tjekke dine jobforslag på jobnet.dk mindst hver 7. dag 
 • dagligt tjekke og reagere på henvendelser fra dit Jobcenter og evt. din a-kasse eller anden aktør 
 • møde op til de samtaler, du bliver indkaldt til, eller som du selv booker 
 • deltage i de aktiviteter, der er beskrevet i din jobplan 
 • søge og tage imod anvist arbejde
 • melde dig rask på Jobnet, hvis du i en kortere periode har været sygemeldt
 • melde det på jobnet.dk, hvis du får midlertidig adresse
Hvis du vil vide mere

Borger.dk  

Her kan du læse mere under punkterne 'Arbejde, dagpenge, ferie' eller 'Familie og børn'.

Bm.dk

På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du læse mere om kontaktforløb og aktivering.
Du kan også finde information om det meste på www.jobnet.dk

Lovgivning

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige
Den dagpengeberettigedes ansøgning om barseldagpenge


Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over en beslutning, dit Jobcenter har taget, skal du inden for fire uger sende en skriftlig klage til dit jobcenter. Jobcenteret vurderer derefter sin afgørelse igen, og hvis du ikke får medhold, går sagen automatisk videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Læs mere på retsinformation.dk.
 
Kontakt os
Kontakt os
AkademikerCenter | Peter Bangs Vej 24, 4.sal | 2000 Frederiksberg | Telefon 38 21 57 28