Besøg Frederiksberg kommune

Velkommen til Akademikercenter Frederiksberg

Vi vil her informere dig om hvilke initiativer, du kan forvente i den kommende tid, så længe du er tilmeldt som ledig.
 
Efter dagpengereformen i 2015 er indsatsen i jobcentrene omlagt, og det betyder i praksis, at vi landet over investerer ressourcerne der, hvor initiativerne hidtil har vist de bedste resultater for selvforsørgelse – nemlig:
 
  • Tidlig indsats straks efter du er blevet ledig
  • Hyppig personlig kontakt/samtaler mellem dig, og konsulenterne i a-kasserne og jobcentrene
  • Sidst men ikke mindst – virksomhedsrettet aktivering
 
Du bliver indkaldt til 1. samtale, hvor du i plenum vil få et oplæg af ca. 1 times varighed.
Efterfølgende er der gjort klar til en kort samtale med en jobkonsulent og evt. a-kassen.
 
Der gælder forskellige regler i forhold til din alder med hensyn til den efterfølgende virksomhedsrettede aktivering
 
Hvis du er:
  • under 30 eller over 50 år, skal du have påbegyndt din første virksomhedspraktik senest efter 13 ugers ledighed
  • mellem 30 og 50 år, skal du have påbegyndt din første virksomhedspraktik senest efter 26 ugers ledighed, og meget gerne før.
 
Du vil blive indkaldt:
  • omkring 5. ledighedsuge hvis du er under 30. eller over 50 år. Her skal du starte på forløbet ”Praktik i fokus”, der kører én gang om ugen i fire uger.
Formålet med dette forløb er, at du skal finde din egen virksomhedspraktik, der skal være påbegyndt indenfor den tidsfrist loven foreskriver, altså senest i 13. ledighedsuge.
 
  • omkring 18. ledighedsuge hvis du er mellem 30 og 50 år. Her skal du starte på forløbet ”Praktik i fokus”, der kører én gang om ugen i fire uger.
Formålet med dette hold er, at du skal finde din egen virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse, der skal være påbegyndt indenfor den tidsfrist loven foreskriver, altså senest i 26. ledighedsuge.
 
 
Det er vigtigt, at du ikke opfatter disse virksomhedsrettede aktiviteter, som den eneste indsats du samlet set kan forvente. Vi bestræber os på, at du hele tiden har så meget virksomhedsrettet aktivitet som muligt, da det er påvist, at det er de tiltag, der har den største jobeffekt. Du må derfor forvente, at du til enhver tid kan blive kontaktet omkring deltagelse i et virksomhedsrettet tilbud, også selv om du først lige er blevet ledig, eller hvis du allerede tidligere i din dagpengeperiode har været i virksomhedsrettede tiltag.
 
Såfremt du har spørgsmål til aktivering, opfordrer vi til, at du drøfter dette med din a-kasse før mødet med Akademikercentret. Vi vil i samarbejdet have fokus på at vejlede dig i din jobsøgning med hovedvægten den uopfordrede kontakt til arbejdsgiverne og en fremadrettet plan for dette. Du vil desuden møde andre ledige akademikere.
 
Ferie
Ønsker du at holde ferie, skal du være opmærksom på, at den skal være registreret på Jobnet senest 14 dage før aktiviteten finder sted i henhold til din jobplan.
 
Vi opfordrer dig til at holde øje med hjemmesiden her, hvor vi løbende lægger tilbud om ordinære job og andre virksomhedsfremmende aktiviteter ud. (Se under fanen - Job & Virksomhedspraktikker)
Disse ordinære job er ikke opslået andre steder, og du har derfor særligt gode muligheder for her at komme i betragtning til dit næste job.
 
Med venlig hilsen

Akademikercenter Frederiksberg
Kontakt os
Kontakt os
AkademikerCenter | Peter Bangs Vej 24, 4.sal | 2000 Frederiksberg | Telefon 38 21 57 28