Besøg Frederiksberg kommune


Kurser

Retningslinjer for brugen af kursusmidler i AC
Generelt er der begrænset adgang til kursus og uddannelse for ledige med lang videregående uddannelse.
Ansøgning af kursus foretages altid ud fra en individuel faglig vurdering på baggrund af:
 
 • Der bevilliges som udgangspunkt ikke kurser inden for de første 6 måneders ledighed, og max længde er 6 uger.
 • Det skal sandsynliggøres, at kurset vil være den korteste vej i job
 • Bevilliges ikke før brug af løntilskud og/eller virksomhedspraktik er afprøvet
 • Alle muligheder for job, skal være afprøvet – herunder at det er sandsynliggjort, at den ledige ikke vil have mulighed for at få job med de indeværende kompetencer
 • Kurser bevilliges under hensyn til om der er mangel på arbejdskraft inden for området, hvor der søges om opkvalificering
 • Der bevilliges som hovedregel kun kurser fra den regionale positivliste for hovedstaden
 • Der bevilliges kun kurser, hvor der er lavet aftale med virksomhed omkring virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse efter kurset.
 • Kurser uden for den regionale positivliste kan bevilliges, hvis der foreligger en arbejdsgiver-erklæring om ordinært job, virksomhedspraktik eller løntilskud, og det i øvrigt ligger inden for rimelige rammer. For virksomhedspraktik og løntilskud gælder, at det skal sandsynliggøres at det vil føre til ordinær beskæftigelse
 • Der bevilliges kun kurser til virksomheder registeret i Danmark
 • For at komme i betragtning til et kursus, skal du fremsende en motiveret ansøgning, hvor du begrunder, hvorfor du har brug for pågældende kursus.
  Ansøgning sendes til jobcenter.ac@frederiksberg.dk.
AkademikerCenter | Peter Bangs Vej 24, 4.sal | 2000 Frederiksberg | Telefon 38 21 57 28